Bestuur

Het Bestuur heeft een profielschets opgesteld voor zijn samenstelling, rekening houdend met het doel van de Stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Bestuursleden en de billijke en evenredige vertegenwoordiging van rechthebbenden in het bestuur. Deze profielschets vindt u hier.

Rob de Spa
Onafhankelijk bestuursvoorzitter Stichting OPR (bezoldigd)

Jelle Buizer
Customer Success Manager groot zakelijk, FD Mediagroep (bezoldigd)
Penningmeester, Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
Secretaris SBBP, Het Financieele Dagblad

Inge Terpstra
Hoofd Juridische Zaken, Mediahuis Nederland (bezoldigd)
Vicevoorzitter, Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
Bestuurslid (vertegenwoordiger uitgevers), Stichting Reprorecht (vacatiegeld)
Lid sectie PRO-mandaat, Stichting PRO

Marjolein van der Linden
COO, RTL Nederland (bezoldigd)
Bestuurslid, Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
Bestuurslid, NLZIET
Voorzitter, Stichting Collectieve Gelden Omroepen
Vicevoorzitter, NDP Nieuwsmedia
Commissielid, Vereniging Commerciële Omroepen

Veroniek Schaafsma
Jurist, NPO (bezoldigd)
Bestuurslid, Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (Rodap)
Bestuurslid, Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht

Bart Verkade
Zakelijk directeur, DPG Media (bezoldigd)
Bestuurslid, Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
Bestuurder, ArtikelPro bv

Directie

Pim Stouten
Eigenaar, J Gate advies & interim (bezoldigd)
Directeur, Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht (bezoldigd)
Directeur, longform.ai (bezoldigd)
Lid Raad van Advies, Brightlands Institute for Smart Society