Missie

Stichting OPR stelt zich tot doel om namens de bij haar aangesloten mediaorganisaties zorg te dragen voor een fair en transparant gebruik van nieuwscontent door online platforms.

Fair (online) gebruik van nieuwscontent en een faire vergoeding voor dat gebruik dragen mede bij aan een pluriform en transparant medialandschap, in Nederland en daarbuiten.

Enerzijds faciliteert Stichting OPR toegestaan gebruik middels het uitgeven van gebruikslicenties, anderzijds wordt handhavend opgetreden tegen niet toegestaan gebruik.

Stichting OPR werkt naast met de bij haar aangesloten mediaorganisaties samen met beleidsmakers, koepelorganisaties en verwante CBO’s om optimaal te kunnen functioneren.