Klachten

Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden ingediend bij het bestuur van Stichting OPR. Indien u een klacht heeft over Stichting OPR en/of de door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, dan kunt u een email sturen naar info@stichtingopr.nl. Prefereert u correspondentie per brief, dan kunt u deze sturen naar:

Stichting OPR
Herkenbosscherweg 5
6045 AP Roermond

Vermeld in uw email of brief:

  • uw naam en adresgegevens;
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  • eventuele stukken waarmee u uw klacht kunt onderbouwen;

Stichting OPR stuurt u binnen één week na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging.
Stichting OPR streeft ernaar om uw klacht binnen zes weken af te handelen.