Stichting OPR

Stichting OPR biedt één centraal loket waar rechthebbenden hun uitgeversrecht in beheer kunnen geven, en waar internetplatforms terecht kunnen voor de bij dit recht horende licenties.

Stichting OPR is een zogenaamde Collectieve Beheersorganisatie (cbo).

Het bestuur van de stichting bestaat conform de statuten uit tenminste vier leden plus een onafhankelijk voorzitter.

Het bestuur van Stichting OPR handelt conform een bestuursreglementHet bestuur houdt toezicht op het functioneren van de directie van Stichting OPR.

De directie van Stichting OPR werkt volgens een directiereglement en staat onder toezicht van het stichtingsbestuur.