Beheerskosten

Stichting OPR reserveert van de totale ontvangen gelden een bedrag voor beheerskosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor administratie, vertegenwoordiging in de CBO’s, eventueel marktonderzoek en het inschakelen van externe deskundigen op juridisch en financieel gebied.
Met haar jaarverslag geeft Stichting OPR verantwoording over en inzicht in deze kosten.