Home

Welkom bij Stichting Organisatie voor PersuitgeversRecht

Stichting OPR behartigt uitgeversrecht namens Nederlandse nieuwsmedia

OPR beheert namens een groot deel van de Nederlandse nieuwsmedia het uitgeversrecht, en geeft daarmee Nederlandse nieuwsmedia meer controle over hoe hun online nieuwscontent wordt verspreid en helpt om oneigenlijk gebruik van die nieuwscontent te voorkomen.

Collectief beheer van het uitgeversrecht door Stichting OPR zorgt ervoor dat er één centraal loket is waar rechthebbenden hun uitgeversrecht in beheer kunnen geven en waar internetplatforms terecht kunnen voor de bij dit recht horende licenties.

Het uitgeversrecht maakt het voor nieuwsmedia eenvoudiger om zelf te bepalen waar en onder welke voorwaarden hun nieuwscontent online wordt gedeeld, net zoals dat voor film- en muziekproducties al langer het geval is. Het uitgeversrecht komt hiermee ten goede aan een duurzaam en pluriform medialandschap, waarin onafhankelijke journalistiek burgers informeert en bijdraagt aan een gezonde democratie.

Concreet betekent dit uitgeversrecht dat derde partijen zoals internetplatforms toestemming nodig hebben van de betrokken nieuwsmedia voor het gebruik van online nieuwscontent. In een aantal landen heeft deze wetgeving al tot concrete afspraken tussen platforms en rechthebbenden geleid, nu gaat dat ook in Nederland gebeuren.